Kérjük válasszon:
Leadec globális
Menj a főoldalra
HU

Az érdekelt felek átláthatósága és tájékoztatási kötelezettségei a Leadec ügyfelek számára

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint.

 

Ezzel a dokumentummal szeretnénk tájékoztatni Önt a személyes adatainak feldolgozásáról, ami a Leadec Holding és hozzá tartozó vállalkozások* által a német részvénytörvény 15. §-a szerint és az adatvédelmi törvény alapján biztosított jogok. 

Felelős szerv (adatkezelő) és adatvédelmi tisztviselő

Cég címe

Leadec Beteiligungen GmbH, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart

 

A vállalat elérhetőségei

www.leadec-services.com
Tel.: 0711-7841-0
Fax: 0711 7841-160
dataprivacy.DE*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com 

 

A magyarországi adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dataprivacy.HU*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com

 

Az adat / adatforrások kategóriái

A szerződéses kapcsolat keretében és az üzleti kapcsolat megindításakor a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 

  • Kapcsolattartási adatok (pl. Az aktuális és a korábbi kapcsolattartó személyek vezetékneve, adott esetben a név előtagja, cégnév és cím (munkáltató), telefonszám a kiterjesztésekkel együtt, üzleti e-mail cím)
  • Foglalkozási adatok (pl. Osztály / terület, beleértve a munkapozíciót)

Alap esetben, a kezdeti kapcsolattartás első lépéseként az autóipari szakkiállítás alkalmával a személyes adatait megkapjuk Öntől, mely szükséges a közös szerződéses együttműködéshez.

Kivételes esetekben más forrásokból is gyűjtésre kerülnek személyes adatai. Ez magába foglalja a hitelügyekkel kapcsolatos kérdéseket, a hitelintézetekkel kapcsolatos releváns információkat, illetve különösen a hitelképességet és a hitelezési magatartást. 

Az adatfeldolgozás céljai és jogszerűsége

Személyes adatainak feldolgozása mindig a GDPR előírásai szerint történik, a helyi adatvédelmi törvények és egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is beleértve.

 

Az Ön személyes adatait kizárólag a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása érdekében dolgozzák fel (pl. Termék- vagy szolgáltatásajánlatok előkészítése) és / vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítése (pl. Szolgáltatásaink teljesítése vagy a beszállítói szerződés vagy megrendelés esetén) / megrendelés / fizetés feldolgozása) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), vagy ha a feldolgozás jogi kötelezettsége van (pl. adószabályok miatt) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Eredetileg fent nevezett célból kerülnek összegyűjtésre az Ön személyes adatai. 

 

Természetesen az Ön hozzájárulása jogi alapot képezhet személyes adatainak feldolgozásához is (GDPR 6. cikk (1) bekezdés). Mielőtt megadná az ilyen hozzájárulást, a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljáról és a visszavonási jogáról.

 

A Leadec Beteiligungen GmbH is érdekelt abban, hogy ügyfeleink kapcsolatot tartsanak Önnel, és emailben vagy levélben tájékoztatást és ajánlatokat kapjon termékeinkről/ szolgáltatásainkról. Ezért feldolgozzuk az Ön adatait a vonatkozó információk és ajánlatok elküldéséhez (az EU-DS-BER 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). 

 

A személyes adatai csak bűncselekmények esetén kerülnek feldolgozásra. (GDPR 10. cikk szerint)

Adatok tárolásának időtartama

Az adatokat törölni fogjunk, amint az Ön adatai már nem szükségesek a fent említett célokra vagy abban az esetben, ha visszavonta a hozzájárulását. Az adatokat csak akkor tároljuk a szerződéses kapcsolat idején túl, ha jogunk van rá vagy kötelesek vagyunk megtenni. Az olyan szabályok, amelyek az adatok megőrzésére köteleznek minket, például kereskedelmi vagy adójogszabályokban találhatók. Ez azt eredményezheti, hogy tárolási időszak legfeljebb tíz év. Például jogosultak vagyunk arra, hogy szerződéses megállapodásunknak vagy a GDPR 18. cikkének megfelelően az adatokat megtartsuk. Emellett be kell tartani a törvényes elévülési határidőket.

Adatok címzettjei / címzettek kategóriái

Cégünkben biztosítjuk, hogy csak azok a részlegek és egyének kapjanak adatokat, amelyekre szükségük van a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez. Ha a vállalatának több országban is dolgozunk, a szolgáltatásminőség javítása érdekében a kijelölt alkalmazottak között szükség lehet a megrendeléssel kapcsolatos adatok cseréjére. 

 

Gyakori esetben szolgáltatók nyújtanak támogatást a szakosodott részlegeinknek a feladataik teljesítéséhez. Ebben az esetben a szükséges adatvédelmi megállapodások minden szolgáltatóval megköttetnek. Ez leírja szolgáltatókkal kapcsolatos folyamatokat (pl. szállítás folyamatok, beszállítók, fizetési szolgáltatások, hitelellenőrzések stb.) .

 

Az adatok bizonyos hatóságoknak történő átadása, pl. adóhatóság, bűnüldözési- vagy vámhatóság stb. kizárólag a törvény által előírt esetekben történik. 

Az adatok harmadik országba történő átadásának szándéka

Az adatok harmadik országokba történő továbbítása (az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül) csak akkor történik meg, ha ez egy kapcsolat alapjához szükséges, vagy a törvény előírja, vagy ha Ön a hozzájárulását adta. 

 

Személyes adatait átadjuk a szolgáltató(k)nak vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli cégeknek, nevezetesen Brazília, Kanada, Kína, India, Mexikó, USA és az USA-ban található külső szolgáltatónak. 

 

Az adatvédelmi szintnek való megfelelést a következők biztosítják: Az EU szerződéses záradékai / kötelező érvényű vállalati szabályok. 

Az érintettek jogai

Az Ön adatvédelmi joga a GDPR 15–22. Cikkében található, és a következőket tartalmazza: 

 

  • Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk),
  • Törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
  • A jogorvoslathoz való jog (GDPR 16. cikk),
  • Az adatátvitel joga (GDPR 20. cikk),
  • A feldolgozás elleni kifogás joga (GDPR 21. cikk),
  • A feldolgozás korlátozásának joga (GDPR 18. cikk). 

E jogok gyakorlásához, Magyarországon belül, kérjük az alábbi helyen lépjen kapcsolatba: dataprivacy.HU*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@leadec-services.com. Más országokból, kérjük az Ön országához megnevezett elérhetőséggel* lépjen kapcsolatba. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha kérdése van a cégünk adatfeldolgozásával kapcsolatban, vagy visszavonja az adott hozzájárulást. Adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet az adatfeldolgozás ellen. 

 

Ha az adatait a jogos érdekek védelme érdekében dolgozzuk fel, akkor a feldolgozás ellen az Ön különleges helyzetéből adódóan bármikor tiltakozhat. Ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is.

 

Személyes vonatkozású adatait azt követően már nem dolgozzuk fel, kivéve, ha a feldolgozás olyan alapos okait igazoljuk, amelyek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy a feldolgozás jogigények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. 

 

Ha személyes adatainkat közvetlen marketing céljára dolgozzuk fel, akkor bármikor jogosult az adatfeldolgozás ellen kifogást emelni anélkül, hogy megindokolná az ellenvetést. Ez vonatkozik a profilozás esetére is, amennyiben az a közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha ellenzi a közvetlen marketing feldolgozását, akkor nem fogjuk feldolgozni személyes adatait ilyen célokra.

A panasz benyújtásának joga

Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.