Kérjük válasszon:
Leadec globális
Menj a főoldalra
HU

Adatvédelem

Ezen a linken vagy bármikor megváltoztathatja az adatvédelmi beállításokat ezen a linken keresztül, amelyet bármikor megtalálhat weboldalunk bal alsó sarkában: Adatvédelmi beállítások


Kérlek válassz:

 • Tájékoztatás weboldalunk látogatóinak adatvédelméről:  
  Olvass tovább
 • Adatvédelmi információk az ügyfelek, az érdekelt felek és a beszállítók számára:
  Olvass tovább
 • Adatvédelmi tájékoztatás a pályázati folyamathoz
  Olvass tovább

Adatvédelmi tájékoztató a weboldalunk felhasználói számára

Üdvözöljük weboldalunk felkeresése alkalmából, és köszönjük cégünk iránti érdeklődését. Nagyon komolyan vesszük személyes adatai védelmét. Adatait a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásoknak, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a vállalatunkra érvényes országspecifikus rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat segítségével átfogó tájékoztatót nyújtunk Önnek személyes adatainak a Leadec Holding BV & Co. KG általi kezeléséről és az Önt megillető jogokról. A személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik a természetes személy azonosítását. Személyes adatai közé mindenekelőtt neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe tartozik, továbbá az IP címe is. Anonim adatokról akkor van szó, ha nem állapítható meg az érintettre vonatkozó személyes hivatkozás.

Felelős személy és adatvédelmi tisztviselő

Cím:

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Németország

 

Kapcsolat:

Tel.: +49 711 7841-0, fax: +49 711 7841-160, info@leadec-services.com

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel forduljon a következő címhez: dataprivacy.DE(kukac)leadec-services.com

 

Az érintettek jogai

Szeretnénk tájékoztatni Önt érintetti jogairól. Ezeket a jogokat a GDPR 15–22. cikkei szabályozzák. A cikkek címe:

 

 • A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk),
 • A törléshez való jog (GDPR 17. cikk),
 • A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk),
 • Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk),
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk),
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).

A jogok érvényesítése érdekében forduljon a következő címhez: dataprivacy.DE(kukac)leadec-services.com. Ugyanezt a címet keresse akkor is, ha vállalatunk adatkezelésével kapcsolatban van kérdése. Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is.

A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog kapcsán vegye figyelembe a következőket: Ha személyes adatait közvetlen hirdetési célokból kezeljük, joga van indokolás nélkül bármikor tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. A tiltakozáshoz való jog vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben ez a közvetlen hirdetéssel függ össze.

 

Ha tiltakozik a közvetlen hirdetési célú adatkezelés ellen, akkor nem kezeljük személyes adatait ilyen célra a továbbiakban. A tiltakozás ingyenes, informálisan történhet, lehetőleg erre a címre nyújtandó be: dataprivacy.DE(kukac)leadec-services.com.

 

Abban az esetben, ha adatait jogos érdekek védelmére kezeljük, bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen a személyes helyzetéből eredő okokra hivatkozva; ez a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

 

A továbbiakban már nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő erejű, jogos okait, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Az adatkezelés célja és jogszerűsége

Személyes adatainak kezelése során be kell tartani a GDPR, a BDSG /szövetségi adatvédelmi törvény és az összes többi vonatkozó adatvédelmi rendelkezés szabályait. Az adatkezelés jogszerűségét elsődlegesen a GDPR 6. cikke szabályozza.

 

Ipari szolgáltató specialistaként az Ön adatait üzleti tevékenység megkezdésére, szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítésére, szerződéses jogviszony megvalósítására, termékek és szolgáltatások ajánlatba adására, valamint az ügyfélkapcsolatok megerősítésére használjuk, ami marketing célú elemzéseket és közvetlen hirdetési tevékenységet is tartalmazhat.

 

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulása az adatvédelmi törvény értelmében engedélyezési kötelezettségnek is minősülhet. Ebben az esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljairól és a visszavonás jogáról. Ha a hozzájárulás a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésére is vonatkozik, akkor erre kifejezetten felhívjuk figyelmét a hozzájárulásban.

 

A GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése csak akkor valósul meg, ha jogszabályi előírások alapján szükséges és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek az adatkezelés kizárásával kapcsolatos jogos érdeke elsőbbséget élvezne. Személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó, jogos érdekeken alapuló adatkezelés jelenleg nem zajlik.

Adatszolgáltatási kötelezettség

Különféle személyes adatok lehetnek szükségesek kötelmi jogviszony alapításához, végrehajtásához, megszüntetéséhez és/vagy a kapcsolódó szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik weboldalunk és az általa rendelkezésre bocsátott különféle funkciókra használatára.

 

Meghatározott esetekben, törvényi előírások alapján adatokat is kell gyűjteni, ill. hozzáférhetővé tenni. Felhívjuk figyelmét, hogy például az Ön kérése nem dolgozható fel vagy nem hajtható végre az alapul szolgáló kötelmi jogviszony adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül.

Automatizált egyedi döntések

Jelenleg nem használunk tisztán automatizált kezelési folyamatokat a döntéshozatalhoz.

Az adatok kategóriái, forrásai, származása

A kontextus határozza meg, hogy milyen adatokat dolgozunk fel: ez attól függ, hogy Ön például általános érdeklődést ad meg a kapcsolatfelvételi űrlapunkon, kérelmet küld nekünk, vagy érdeklődik szolgáltatásainkról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy különleges feldolgozási helyzetekben, például pályázati dokumentumok feltöltésekor, az adatokat külön is megadhatjuk egy megfelelő helyen.

 

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a következő adatokat kezelhetjük:

 

 • internetszolgáltató neve,
 • adatok arról a weboldalról, amelyről hozzánk látogat,
 • alkalmazott webböngésző, alkalmazott operációs rendszer,
 • az internetszolgáltató által Önhöz hozzárendelt IP cím,
 • kért fájlok, átvitt adatmennyiség, letöltések/fájlexport,
 • információ a weboldalunkon keresztül felkeresett weboldalakról, dátummal és idővel együtt.

A technikai biztonság érdekében (különösen a támadási kísérletek elhárítására) ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően tároljuk. Legkésőbb 7 nap elteltével anonimizál az IP cím lerövidítésével, hogy ne legyen beazonosítható a felhasználó. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi külön megjegyzéseket is a webes nyomkövető eszközök használatáról.

 

Hirdetési műveleteknél a következő adatokat kezelhetjük: 

 

Cím- és elérhetőségi adatok, a kampánytól, ill. a kommunikációs csatornától függően (posta, e-mail stb.). Kérjük, vegye figyelembe az alábbi, a hirdetésekkel kapcsolatos információkat.

 

Kapcsolattartási igény keretében a következő adatokat kezelhetjük:

 

Név, elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím) és adatok az Ön igényeiről és érdeklődési köreiről. Kérjük, vegye figyelembe a kapcsolattartási kérdésekről szóló külön információkat.  

 

A következő adatokat kezeljük online kérelmeknél:

 

Ebben az összefüggésben kérjük, vegye figyelembe azokat a különleges adatvédelmi tudnivalókat, amelyeket nem ebben a dokumentumban, hanem a megfelelő helyen bocsátunk a kérelmezők rendelkezésére.
 

A whitepaper marketinggel összefüggésben:
  

A weboldalunkon lehetőséget kínálunk olyan szolgáltatások igénybevételére, mint például a fehér könyvekhez való hozzáférés. Ezeket a szolgáltatásokat közvetlenül a weboldalunkon és a LinkedIn-en található vállalati profilunkon keresztül kínáljuk. Egy ilyen whitepaper kampány részeként a következő adatokat dolgozhatjuk fel Név, e-mail cím. A weboldalunkon keresztül történő megkeresés esetén az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük; a LinkedIn-en keresztül történő megkeresés esetén az adatokat a LinkedIn-en keresztül kapjuk. A LinkedInnel kapcsolatos információkat a "Tájékoztató az adatvédelemről a közösségi médiában" című részben talál.  

Az adatok címzettjei/a címzettek kategóriái

Cégünkön belül biztosítjuk, hogy csak azok kapják meg az Ön adatait, akiknek ezekre szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez van szükségük. A vállalatcsoporton belüli adatátvitel az alkalmazandó törvényekkel összhangban történik, és ugyanez érvényes a nemzetközi adatátvitelekre is.

 

Ezenkívül szakmai osztályainkat külső szolgáltatók támogatják feladataik ellátásában. A szükséges adatvédelmi szerződéseket minden olyan szolgáltatóval megkötöttük, akik cégünk nevében személyes (kérelmezői, érdeklődői, munkavállalói vagy pályázói) adatokat kezelnek.

Harmadik országba átadás/harmadik országba átadás szándéka

Adatátvitelre harmadik országokba (az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül) csak akkor kerül sor, ha ez a kötelmi jogviszony végrehajtásához szükséges, törvény írja elő vagy ha Ön a beleegyezését adta nekünk. 

 

A személyes adatokat külső szolgáltatók, valamint a vállalatszövetségbe tartozó konszern-, ill. társult vállalatok egyaránt megkapják, amelyek egy része az Európai Gazdasági Térségen kívül található, pl. az Egyesült Államokban, Brazíliában, Indiában vagy Kínában. A Leadec telephelyeiről weboldalunkon található áttekintés.

 

Az adatvédelmi szintnek való megfelelést elsősorban az adatvédelmi jog szerinti megfelelő szerződéses keret, pl. az EU szabványos szerződési záradékai biztosítják. 

Átadás harmadik feleknek

Adatait harmadik félnek csak a törvényi rendelkezések keretein belül vagy megfelelő beleegyezéssel adjuk tovább. Egyéb esetben csak akkor kerülnek adatai harmadik felek számára továbbításra, ha a kötelező jogszabályi rendelkezések (külső szervek, pl. felügyeleti hatóságok vagy bűnüldöző hatóságok számára történő átadás) miatt vagyunk erre kötelesek.

Az adatok tárolási időtartama

Adatait addig tároljuk, amíg az az adatkezelés céljához szükséges. Felhívjuk figyelmét, hogy számos megőrzési időszak előírja, hogy az adatokat továbbra is (kötelezően) tárolják. Ez különösen vonatkozik a kereskedelmi- vagy adótörvények szerinti őrzési kötelezettségekre (pl. kereskedelmi törvénykönyv, illetéktörvénykönyv stb.).

 

Ha nincs további őrzési kötelesség, az adatokat a cél elérése után automatikusan törlik. Egyebekben további őrzésre csak meghatározott esetekben kerül sor, például, ha Ön engedélyt adott nekünk erre vagy ha jogviták keretében adatokra van szükség bizonyíték céljára. Kérjük, vegye figyelembe a törvényi elévülési időket is, amelyek akár harminc évet is jelenthetnek; az általános elévülési idő három év.

Biztonságos adatátvitel

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy az általunk tárolt adatokat a lehető legjobban megvédjük a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. A biztonsági szinteket a biztonsági szakértőkkel együttműködve folyamatosan ellenőrizzük és az új biztonsági előírásokhoz igazítjuk.

 

A weboldalunkról és a weboldalunkra történő adatcsere minden esetben titkosított. HTTPS-t kínálunk weboldalunk átviteli protokolljaként, minden esetben a titkosítási protokollok használatával. Ezen felül titkosított továbbítást kínálunk felhasználóinknak kapcsolatfelvételi űrlapoknál, valamint titkosított kérelmek esetén. Ezenkívül alternatív kommunikációs csatornák használatára is van lehetőség (pl. postai út).

Hirdetési célok meglévő ügyfelek számára (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pont)

A Leadec érdekében áll az ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint részükre információk és ajánlatok küldése termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, rendezvényeinkről és céges híreinkről. Azért kezeljük adatait, hogy megfelelő információkat és ajánlatokat küldhessünk Önnek, amennyiben ez megengedett.   

 

Ha Ön ezt nem kéri, bármikor kifogásolhatja személyes adatainak közvetlen hirdetési célokra történő felhasználását; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen hirdetéssel kapcsolatos. Ha kifogást nyújt be, a továbbiakban nem kezeljük adatait ilyen célra.

 

A kifogást indokolás nélkül, díjmentesen és informálisan lehet benyújtani és lehetőleg e-mailben kell elküldeni a dataprivacy.DE@leadec-services.com vagy postai úton a Leadec Holding BV & Co. KG-hez (Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Németország) címre.

Kapcsolatfelvételi űrlap/megkeresések (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, 1. szakasz, f), b) pont)

Weboldalunkon kapcsolatfelvételi űrlap található, amellyel elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével ír nekünk, akkor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat azért kezeljük, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot és válaszoljunk kérdéseire, kívánságaira.

 

Itt betartjuk az adatminimalizálás elvét, mivel Önnek csak azokat az adatokat kell megadnia, amelyekre feltétlenül szükségünk van az Önnel való kapcsolatfelvételhez. Ezek az adatok: név, e-mail cím és az üzenetmező.

 

Ezenkívül az Ön IP címét technikai okokból és jogi védelem céljából kezeljük. Az összes többi adat nem kötelező mező, megadása opcionális (pl. azért, hogy kérdéseire egyedi választ kapjon).

 

Ha e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor az e-mailben közölt személyes adatait kizárólag a megkeresés feldolgozásának céljára és időtartamára kezeljük. Ha nem a felajánlott űrlapokat használja a kapcsolatfelvételhez, nem gyűjtünk további adatokat.

Web-to-lead kapcsolatfelvételi űrlap (EU-DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont)

Weboldalunkon megtalálja a webes kapcsolatfelvételi űrlapunkat, amellyel elektronikus úton léphet kapcsolatba velünk. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül ír nekünk, akkor a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat feldolgozzuk annak érdekében, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot, és válaszoljunk kérdéseire és kéréseire. Annak érdekében, hogy kérdéseire személyre szabottan tudjunk válaszolni, további információkra van szükség Önről és az Ön kéréséről: 

- Személyes adatok (cím, keresztnév, vezetéknév) személyes címzés céljából.
- A helyszín (ország, város/régió) megadására azért van szükség, hogy a megkeresést a megfelelő regionális értékesítési egységekhez lehessen rendelni, és így az Ön területéről egy kapcsolattartó személy kapcsolatba tudjon lépni Önnel a kérésével kapcsolatban.
- Az üzleti információk (vállalat, pozíció, részleg) segítségével meghatározható, hogy a megkeresés melyik vállalatból és milyen szakmai érdekeltségből származik, így pl. az iparágspecifikus szempontok is figyelembe vehetők a megkeresés megválaszolásakor.
- Kapcsolattartási lehetőségek (e-mail, telefon) a kapcsolatfelvétel céljából; a megkeresés összetettségétől függően szükség lehet telefonos kapcsolatfelvételre is.
- Érdeklődés/kérés (érdeklődés; üzenet), hogy tájékoztatni tudjon minket a kéréséről.

Ezen túlmenően az Ön IP-címét technikai szükségesség és jogi védelem miatt dolgozzuk fel. Minden más adat önkéntes mező, és opcionálisan megadható (pl. a kérdések egyedibb megválaszolása érdekében).

Ha ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, akkor először a dupla opt-in keretében hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az Ön adatait hosszabb ideig is tároljuk az Ön megkereséseinek feldolgozása céljából.

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban megvédjük az Ön adatainak biztonságát és bizalmas jellegét, megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Az Ön megkeresését titkosított formában továbbítjuk hozzánk.

Amennyiben visszavonja hozzájárulását, természetesen azonnal anonimizáljuk személyes adatait. Ha hosszabb ideig nem lépett Önnel kapcsolatba, az Ön adatait 500 nap elteltével anonimizáljuk.

Hírlevél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a), f) pont)

Ha meglévő ügyfélként még nem kapott tőlünk hírlevelet, regisztrálhat weboldalunkon, hogy ingyenesen megkapja. A regisztrációkor megadott e-mail címet, valamint vezeték- és utónevét használjuk fel a személyre szabott hírlevél elküldéséhez.


Itt betartjuk az adatminimalizálás elvét, mivel csak az e-mail cím, valamint a vezeték- és az utónév megadása kötelező.

 

A hírlevelek e-mail útján történő elküldéséhez általában az úgynevezett kettős opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kap rendszeresen hírlevelet, ha előzetesen kifejezetten megerősítette, hogy aktiváljuk a hírlevél-szolgáltatást. Ez úgy történik, hogy értesítő e-mailt küldünk Önnek és megkérjük, erősítse ezt meg az e-mailben található hivatkozásra kattintva, hogy hírlevelünket erre az e-mail címre szeretné megkapni.

 

Természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozási lehetőség használatával és ezzel visszavonhatja a továbbiakra vonatkozó beleegyezését. Arra is lehetőség van, hogy közvetlenül ezen a címen: dataprivacy.DE(kukac)leadec-services.com bármikor leiratkozhasson a küldésről.

 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) és f) pontjával, valamint a 7. § (3) bekezdéssel összhangban történik. Bármikor élhet érintetti jogaival. Ha bármilyen kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba ezen a címen: dataprivacy.DE(kukac)leadec-services.com.
 

Fehér könyv marketing 
 

Az érdeklődőknek lehetőséget kínálunk arra, hogy különböző témákban fehér könyveket töltsenek le weboldalunkon és LinkedIn céges profilunkon. Ha igénybe kívánja venni ezt a szolgáltatást, akkor az Ön elérhetőségi adatait (név, e-mail cím) feldolgozzuk.   

 

Az adatfeldolgozás célja, hogy az érdeklődők tájékoztatást kapjanak a különböző szakterületekről.  

A személyes adatokat továbbá felhasználhatjuk arra, hogy értékesítési céllal felvegyük Önnel a kapcsolatot. 
 

Ha ily módon kapjuk meg az Ön elérhetőségi adatait, akkor először a dupla opt-in részeként hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az Ön adatait a megkeresések feldolgozása és az értékesítési célú kapcsolatfelvétel céljából tároljuk, akár hosszabb ideig is. 
 

Ha ezt nem kívánja, bármikor tiltakozhat személyes adatainak marketingcélú felhasználása ellen. Ha tiltakozik, a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni az adatait ilyen célból.  
 

A tiltakozás díjmentesen és indoklás nélkül tehető meg, és lehetőleg e-mailben a dataprivacy.de(at)leadec-services.com címre vagy postai úton a Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Németország. 
 

Annak érdekében, hogy az Ön adatainak biztonságát és titkosságát a lehető legjobban megvédjük, megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Az Ön megkeresését titkosított formában továbbítjuk hozzánk. 
 

Ha Ön visszavonja hozzájárulását, természetesen azonnal anonimizáljuk személyes adatait. Ha Önnel nem volt hosszú távú kapcsolatfelvétel, adatait 500 nap elteltével anonimizáljuk. 

Álláspályázatok

Az álláspályázókra vonatkozó adatvédelmi információk külön webhelyen találhatók: Adatvédelmi tájékoztatás a pályázati folyamathoz

Sütik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a), f) pont) , § 25 Abs. 1, 2 TDDDG)

Weboldalunk úgynevezett sütiket használ. Ezek azt szolgálják, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője az Ön végberendezésén tárol és (helyben) elment. A sütik csak álneves, általában anonim adatokat tartalmaznak. Egyes sütik a böngésző munkamenetének időtartamára maradnak meg (ún. munkamenet sütik), mások hosszabb ideig tárolódnak (ún. tartós sütik, pl. a Hozzájárulás beállításai). Ez utóbbiak a megadott idő elteltével automatikusan törlődnek. A saját sütik mellett olyan sütiket is használunk, amelyeket harmadik fél szolgáltatók ellenőriznek. Ezek a sütikben található információkat használják fel, például arra, hogy tartalmat jelenítsenek meg Önnek, vagy hogy rögzítsék az Ön által meglátogatott oldalakat. 


Jogos érdekünk alapján (EU-DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. p. 1 lit. f EU-DS-GVO), technikailag szükséges sütiket állítunk be, amelyek feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez és a funkcionalitás biztosításához. Ezen túlmenően az Ön hozzájárulása nélkül is használunk sütiket, amennyiben azok kizárólagos célja a végberendezésben tárolt információk tárolása vagy az azokhoz való hozzáférés az üzenetek továbbításához, vagy amennyiben ezek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az Ön által kifejezetten kért szolgáltatást nyújthassuk, TDDDG 25. § (2) bekezdés.

 

Feltéve, hogy Ön beleegyezését adta, további cookie-kat használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra vagy harmadik felek számára, hogy például értékeljék, hogyan használják szolgáltatásainkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a tartalmat a felhasználói igényeknek megfelelően alakítsuk ki. A sütik lehetővé teszik továbbá, hogy mérjük egy adott hirdetés hatékonyságát, és például a felhasználó tematikus érdeklődésének függvényében helyezzük el azt. Ennek jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása (EU-DS-GVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. a, EU-DS-GVO, TDDDG 25. cikk (1) bek. 1).
Hozzájárulását a Hozzájárulás bannerünkön keresztül bármikor visszavonhatja a jövőre nézve, és megváltoztathatja a cookie-beállításokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a módosításokat minden egyes végberendezésnél külön-külön kell elvégezni.
https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom


Ha Ön az általunk használt harmadik fél szolgáltatóknál fiókokat vezet, és oda be van jelentkezve, az Ön adatai az adott fiókhoz kapcsolódhatnak. Az ilyen kombinációt elkerülheti, ha nem adja meg vagy visszavonja a hozzájárulását a szóban forgó cookie-khoz, vagy ha előzetesen kijelentkezik az adott harmadik fél szolgáltatóktól. 


A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. A cookie-kat a böngésző beállításain keresztül vagy egy szoftver segítségével manuálisan is kikapcsolhatja, korlátozhatja vagy törölheti a végberendezésén. Ha kikapcsolja a sütik beállítását, akkor nem vagy csak korlátozottan tudja majd használni weboldalunkat. 


Kérjük, vegye figyelembe az adott szolgáltatás sütiket használó részében található utasításainkat is.

Felhasználói profilok/webkövető folyamat

etracker

 

A weboldal szolgáltatója a hamburgi etracker GmbH (www.etracker.com) szolgáltatásait használja a felhasználói adatok elemzésére. Erre sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal látogatóinak statisztikai elemzését. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az internet-böngésző a felhasználó eszközén tárol. Az etracker sütik nem tartalmaznak olyan információt, amely lehetővé tenné a felhasználó azonosítását.

 

A látogatói adatok tárolásakor elsődlegesen a látogatók IP címét, eszköz- és domainadatait csak rövidített formában vagy titkosítva tárolják, így nem lehet visszakövetkeztetni az egyes látogatókra. Az etracker semmilyen más célra nem használja az adatokat, nem kombinálja más adatokkal és nem továbbítja harmadik feleknek.

 

Az etrackerrel generált adatokat kizárólag Németországban kezeli és tárolja cégünk nevében az etracker, ezáltal szigorú német és európai adatvédelmi törvények és előírások vonatkoznak rájuk. A sütik 720 nap elteltével törlődnek.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontja szabályozza és az Ön aktív hozzájárulását igényli.

Előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

Az etracker adatvédelméről további információk itt találhatók: www.etracker.com/datenschutz.

 

Google Analytics

 

A weboldal az Ön beleegyezése alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontjának megfelelően a Google Analytics, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat, magyarul: sütiket, szövegfájlokat használ, melyek tárolása az Ön számítógépén történik és a weboldal használatának Ön általi elemzését teszik lehetővé. A sütik által létrehozott, a weboldal használatáról szóló információk rendszerint a Google amerikai szerverére kerülnek, ott tárolják őket. Az IP-anonimizálás aktiválásával ezen a weboldalon az Ön Google IP címét azonban az Európai Unión tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény egyéb szerződéses államaiban jelenleg lerövidítik. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a weboldalon a "gat._anonymizeIp" kódot adtuk hozzá a Google Analyticshez annak érdekében, hogy az IP-címek névtelenül kerüljenek rögzítésre (úgynevezett IP-maszkolás). A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásairól, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átadott IP címet nem kapcsolják össze a Google más információival, adataival.

 

A munkamenetek és a kampányok meghatározott idő után véget érnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek 30 perc inaktivitás után, a kampányok pedig hat hónap elteltével fejeződnek be. A felhasználók személyes adatait 2 hónap elteltével törlik vagy anonimizálják.

 

A felhasználási feltételekkel és a Google adatvédelmével kapcsolatos további információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/de.html és https://policies.google.com/?hl=de 

 

Ön a sütik elmentését a böngészőszoftver megfelelő beállításával akadályozhatja meg; felhívjuk azonban a figyelmet, hogy ilyen esetben előfordulhat, hogy nem használható a weboldal valamennyi funkciója teljes mértékben.

 

Ezen túlmenően megakadályozhatja a süti által létrehozott adatok és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (az Ön IP címét is beleértve) gyűjtését a Google-n, továbbá az adatok Google általi kezelését olyan módon, hogy a következő hivatkozással elérhető böngésző-plugint letölti és telepíti [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

A Google Analytics használatára vonatkozóan megbízás-feldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lal, amely kötelezi a Google-t, hogy védje a weboldalunk látogatóinak adatait, és ne adja át azokat harmadik félnek. Ez a szolgáltatás az összegyűjtött adatokat egy másik országba továbbíthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a szolgáltatás adatokat továbbíthat az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre, illetve olyan országba, amely nem biztosít megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, fennáll annak a veszélye, hogy az Ön adatait az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és felügyeleti célokból feldolgozzák, anélkül, hogy Ön esetleg bármilyen jogorvoslattal élhetne. Mindazonáltal megtesszük az adatvédelmi törvények értelmében szükséges lehetséges intézkedéseket a 44. és azt követő cikkek szerint. EU-DS-GVO értelmében a harmadik ország adatvédelmi szintjének megállapítása érdekében. Ebben a tekintetben a Google Analytics használatához adott hozzájárulása egyben az EU-DS-GVO 49. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának 1. a) pontja szerinti hozzájárulásnak is minősül a személyes adatoknak az EU-n / EGT-n kívüli harmadik országba történő továbbításához. A Google LLC különösen az EU és az USA közötti adatvédelmi keretrendszer alapján rendelkezik az EU-n kívüli adattovábbításokra vonatkozó tanúsítvánnyal, amely e tekintetben a Google számára az EU szempontjából megfelelő szintű adatvédelmet tanúsít.

 

A Google Analytics segítségével kizárólag statisztikai célokra értékeljük a Google Ads Konverzió és a Google Ad Manager adatait (lásd alább a Google Ads Konverziót és a Google Ad Manager-t is), valamint a Google hirdetési funkcióinak adatait. Ha ezt nem szeretné, kikapcsolhatja a hirdetési beállítások kezelőjével (https://www.google.de/settings/ads vagy https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google Ads Conversion

A weboldal a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) Google Ads online hirdetési programját használja (a továbbiakban: Google). Az úgynevezett konverziókövetést használjuk a Google Ads keretében. Személyes adatai kezelésének jogszerűségét az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont) alapozza meg.

 

Ha rákattint a Google által elhelyezett hirdetésre, azzal beállít egy konverziókövető sütit. Ezeket a hirdetéseket a Google úgynevezett „Ad Server”-en (hirdetésszerver) keresztül juttatja el. A sütik kis szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző a felhasználó számítógépén tárol. Ezek a sütik 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket, és nem szolgálnak a felhasználók személyes azonosítására. Ha a felhasználó ezen a weboldalon meghatározott oldalakat látogat meg és a süti még nem járt le, a Google és mi láthatjuk, hogy a felhasználó rákattintott a hirdetésre és a süti átirányította erre az oldalra. Minden Google Ads-ügyfél más sütit kap. A sütik nem követhetők a Google Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül. A konverziós süti használatával nyert információkat konverziós statisztikák készítésére használják azon Google Ads-ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak a számát, akik rákattintottak a hirdetésükre és akiket a konverziókövető címkével ellátott oldalra irányítottak át. Az ügyfelek nem kapnak azonban olyan információt, amellyel a felhasználókat személyesen lehetne azonosítani.

A Google Ads-ről és a Google konverziókövetésről további információt a Google adatvédelmi irányelveiben talál: www.google.de/policies/privacy/.

 

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a sütik elfogadását és aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, korlátozott lehet a weboldal működése.

Továbbá előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

A Google által biztosított plug-in-eket (beépülő modulokat) az alábbi hivatkozással is telepítheti: https://www.google.com/settings/ads/plugin

 

További információt az adatok Google általi felhasználásáról, a beállítási és kifogásolási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google hirdetéseinek megjelenítésére vonatkozó beállításokban talál (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Remarketing

Vállalatunk a Google Ads szolgáltatások remarketing funkcióját használja. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy weboldalunk felhasználói a Google hirdetési hálózatának más weboldalain (például a Google keresőben vagy a YouTube-on) olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek az Ön érdeklődéséhez igazodnak. Ebből a célból értékelik az Ön weboldalainkkal folytatott interakcióját, például azt, hogy milyen tartalom érdekli Önt, miután meglátogatta weboldalunkat, hogy más felkeresett weboldalakon is láthasson az érdeklődésének megfelelő hirdetéseket. Ebből a célból a Google sütiket tárol azon az eszközön, amellyel felkeresi a Google szolgáltatásait vagy weboldalait a Google Display hálózaton. Ezek a sütik rögzítik a weboldal Ön általi felkereséseit. A sütik ilyenkor azonosítják a meghatározott eszköz webböngészőjét, de az adott személyt, azaz Önt, mint felhasználót nem.

 

A leírt eszközök használata miatt böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel, amelyek Európán kívül (az Egyesült Államokban) is lehetnek. Vállalatunknak nincs ráhatása az Ön azon adataira és az adatok további felhasználására, amelyeket a Google gyűjtött ezen eszköz használatával. Tudomásunk szerint a Google az Ads Conversion segítségével információt kap arról, ha Ön lekérte internetes megjelenésünk bizonyos tartalmait vagy valamelyik hirdetésünkre kattintott. Ha regisztrációja van valamelyik Google-szolgáltatásnál, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön fiókjához/fiókjaihoz. Lehetséges azonban az is, hogy a Google megtudja és kezeli az Ön személyes adatait (pl. IP címét) úgy is, ha Önnek nincs fiókja egyetlen Google-szolgáltatásnál sem vagy ha van is fiókja, de nincs bejelentkezve.

 

A sütikről szóló általános információk az adatvédelmi nyilatkozatban, a „Cookies” alatt találhatók.  A Google adatvédelméről szóló információk itt találhatók: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy, és a következő módszerrel megakadályozhatja meg a követést:

 • Végezze el a megfelelő beállítást a böngészőben a harmadik féltől származó sütik elutasításához. Ezután nem fog harmadik féltől származó hirdetéseket kapni
 • Telepítse a Google által biztosított plug-in-t (beépülő modult) a következő hivatkozással: https://www.google.com/settings/ads/plugin
 • http://www.aboutads.info/choices hivatkozással kikapcsolhatja az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetéseket azoktól a szolgáltatóktól, akik részt vesznek a „About Ads” önszabályozó kampányban. Eközben törlődik a beállítás, ha törli a sütiket.
 • A harmadik féltől származó sütiket a Firefox, az Internet Explorer vagy a Google Chrome böngészőiben a http://www.google.com/settings/ads/plugin hivatkozással kapcsolhatja ki véglegesen.
 • A „consentmanager” hozzájárulás-kezelő eszközünkben utasítsa el a jóváhagyását.

Ha azonban az említett lehetőségek egyikét választja, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni oldalainkat.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az Ön hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont) alapozza meg. Előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

Google Ad Manager

Amennyiben a Google Ad Manager, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) által működtetett internetes hirdetési szolgáltatás hirdetést jelenít meg ezen a weboldalon, böngészője elmenthet olyan sütit, amelyet a Google Inc. vagy harmadik fél küldött. A sütiben tárolt információkat a Google Inc. vagy harmadik fél rögzítheti, gyűjtheti és kiértékelheti.

 

Ezen túlmenően a Google Ad Manager úgynevezett (re)marketing tag-eket (címkéket) (láthatatlan grafikákat, más néven „Web Beacons” /webjelzők/) is használhat az információk gyűjtésére. Használatukkal pl. rögzíthető és értékelhető a weboldal látogatói forgalma.

 

Személyes adatai kezelésének jogszerűségét az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pont) alapozza meg.

 

A süti és/vagy a (re)marketing címke által a weboldal használatáról generált információkat a Google továbbíthatja az Egyesült Államokban lévő szervereire és tárolhatja azokon.

 

Az így megszerzett információkat a Google az Ön Google Ad Manager hirdetéseivel kapcsolatos felhasználói viselkedésének értékelésére használja. A Google adott esetben ezeket az információkat harmadik feleknek is átadja, amennyiben jogszabály írja elő vagy ha harmadik felek kezelik a Google megbízásából.

 

Ha regisztrációja van valamelyik Google-szolgáltatásnál, a Google az Ön látogatását hozzárendelheti a fiókjához.

 

Kifogásolhatja a követést: Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik beállításáról és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütik használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a sütik elfogadását és aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, korlátozott lehet a weboldal működése.

 

A Google által biztosított plug-in-t (beépülő modult) az alábbi hivatkozással is telepítheti: www.google.com/settings/ads/plugin.

Továbbá előremenő hatállyal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ehhez egyszerűen nyissa meg beleegyezési sávunkat (Consent-Banner) és törölje a megfelelő süti(ke)t. Felhívjuk figyelmét, hogy a beleegyező sáv (Consent-Banner) beállításainak módosítását minden eszközön külön el kell végezni.

 

Adatvédelmi beállítások

 

További információt az adatok Google általi felhasználásáról, a beállítási és kifogásolási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google hirdetéseinek megjelenítésére vonatkozó beállításokban talál (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager (DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont, TDDDG 25. cikk (2) bekezdés)

Ez a weboldal a Google Tag Manager-t használja. Ezen a szolgáltatáson keresztül a webhelycímkék egy felületen keresztül kezelhetők. A Tag Manager a technikai működéshez szükséges, ezen keresztül történik a címkék vezérlése. A Google Tag Manager használatának jogalapja az Art. 6 bek. 1 p. 1 lit. f DS-GVO, 25 § (2) TDDDG. A Google Tag Manager kizárólag címkéket valósít meg. Ez azt jelenti, hogy nem használ sütiket és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager más címkéket indít el, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválás domain- vagy cookie-szinten történt, akkor az minden nyomkövető címkére érvényben marad, amennyiben ezeket a Google Tag Managerrel hajtják végre. 

Google Maps

Weboldalunk a Google Ireland Limited vállalat, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”), Google Maps (API) szolgáltatását használja. Az uberall.com szolgáltatónk a Google Maps szolgáltatást a „helykereső” funkció biztosítására használja. A Google Maps földrajzi térképek interaktív megjelenítését végző, földrajzi információkat vizuálisan megjelenítő szolgáltatás. A szolgáltatás használatával megjelennek Önnek a telephelyeink és megkönnyíti az esetleges utazást.

 

Annak megakadályozására, hogy a Google Maps térképeivel összekapcsolt aloldalak lekérésekor weboldalunk Ön általi használatával kapcsolatos információkat (például az Ön IP címét) továbbítsanak az Egyesült Államokban lévő Google szerverekre és azokon tárolják, az úgynevezett két kattintásos megoldást alkalmazzuk. Valamennyi Google Maps-tartalom alapértelmezés szerint inaktív. A Google Maps szerverekkel csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat, ha Ön saját maga aktiválja a Google Maps szolgáltatást. Ezzel a kattintással beleegyezik abba, hogy adatait továbbítsák a Google Maps-be és a böngészőjére sütiket állítsanak be.

 

Önnek lehetősége van beleegyezését adni a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontjával összhangban az egyes térképek lekéréséhez és földrajzi információk bármikori, újbóli megadásához.

 

A Google Maps használatával kapcsolatos részletes adatvédelmi információk a Google weboldalán találhatók: („Google Privacy Policy”/Google adatvédelmi irányelvek/): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Cloudfront (DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont, TDDDG 25. § (2) bekezdés)

Ez a weboldal a Cloudfront tartalomszolgáltató hálózatot (CDN) használja. Ez az Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) szolgáltatása. A Cloudfront CDN egy weboldal adatainak duplikátumait biztosítja az Amazon Web Services (AWS) világszerte elosztott különböző szerverein. Ez gyorsabb weboldal betöltési időt, nagyobb rugalmasságot és nagyobb védelmet biztosít az adatvesztés ellen. A weboldalon beágyazott képek és videók egy részét az oldal elérésekor a Cloudfront CDN-ből hívjuk le. E lekérdezés révén a weboldalunk Ön általi használatára vonatkozó információk (például az Ön IP-címe) az Amazon más uniós országokban található szervereire kerülnek továbbításra és ott tárolásra. Ez történik, amint belép a weboldalunkra. Az Amazon Web Services és az Amazon CDN Cloudfront használata a weboldal nagyobb megbízhatósága, az adatvesztés elleni fokozott védelem és a weboldal jobb betöltési sebessége érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az Art. 6. bek. 1 lit. f DSGVO, 25. § (2) TDDDG értelmében. Az Amazon Web Service adatvédelmi intézkedéseiről és adatvédelmi szabályzatáról a következő címen tájékozódhat: https://aws.amazon.com/de/privacy/  


Ez a szolgáltatás az összegyűjtött adatokat egy másik országba továbbíthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a szolgáltatás adatokat továbbíthat az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívülre, illetve olyan országba, amely nem biztosít megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, fennáll annak a kockázata, hogy az Ön adatait az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és felügyeleti célokból feldolgozzák, anélkül, hogy Ön bármilyen lehetséges jogorvoslattal élhetne. Mindazonáltal megtesszük az adatvédelmi törvény által szükséges lehetséges intézkedéseket az Art. 44. és azt követő cikkek. DS-GVO értelmében a harmadik ország adatvédelmi szintjének megállapítása érdekében.

Consentmanager

Weboldalunkra integráltuk a Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Svédország, info@consentmanager.net), „consentmanager”-t, azaz beleegyezés-kezelő eszközét (www.consentmanager.net), hogy hozzájárulást szerezzünk az adatkezeléshez, ill. a sütik használatához vagy hasonló funkciók lekéréséhez. A „consentmanager” segítségével Önnek lehetősége van beleegyezését adni weboldalunk bizonyos funkcióihoz, pl. külső elemek integrálása, statisztikai elemzés, hatótávolság-mérés és személyre szabott hirdetés engedélyezése vagy elutasítása céljából. A „consentmanager” segítségével megadhatja vagy elutasíthatja az összes funkcióval kapcsolatos hozzájárulását vagy jóváhagyását adhatja meghatározott célokhoz, egyes funkciókhoz. Utólag is módosíthatja az elvégzett beállításokat. A „consentmanager” integrálásának célja, hogy lehetővé tegye weboldalunk használóinak a fent említett témákkal döntéshozatalt és weboldalunk további használatának keretében felajánlja a már elvégzett beállítások változtatásának lehetőségét (a beállítások módosításához használja ezt a hivatkozást:

 

https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom

 

A „consentmanager” használata során kezelik az alkalmazott készülékről származó személyes adatokat és információkat, például az IP címet. A beállítások mentésére egy süti van beállítva, amely technikailag szükséges a weboldal működéséhez.

 

Az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz c) pontja és alternatívaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz f) pontja szabályozza. A „consentmanager” eszközt jogi kötelezettségeink (pl. igazolási kötelezettség) teljesítésére használjuk. Adatkezeléshez fűződő jogos érdekeink a felhasználói beállítások és preferenciák tárolása a sütik és további funkciók használatával kapcsolatban. A „consentmanager” addig tárolja az Ön adatait, amíg aktívak a felhasználói beállítások, legfeljebb azonban két évig. A felhasználói beállítások utáni két évvel újra megkérjük az Ön hozzájárulását. A felhasználói beállításokat ezután két évre ismét elmentjük.

 

Ön kifogásolhatja az adatkezelést. Önnek joga van kifogást emelni a saját helyzetéből fakadó okok alapján. Kérjük, kifogását erre az e-mail címre küldje: dataprivacy.DE(kukac)leadec-services.com.

Youtube

Online kínálatunk közé tartoznak a Google Ireland Limited szolgáltató, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. „YouTube” videói. Az összes videók kiterjesztett adatvédelmi módra van beállítva.

 

A videók kiterjesztett adatvédelmi módra beállításával nem állítanak be hozzájárulást igénylő sütiket, amelyek rögzítik a felhasználói viselkedést a videólejátszás személyre szabása érdekében. A kiterjesztett adatvédelmi mód csak a felhasználói viselkedés rögzítésére vonatkozik, hirdetések és más harmadik felektől származó tartalmak utólagos feltöltésére nem.

 

Az Ön adatai védelmére az ún. két kattintásos megoldást is alkalmazzuk. Valamennyi YouTube-tartalom alapértelmezés szerint inaktív. A YouTube szerverekkel csak akkor jön létre közvetlen kapcsolat, ha Ön aktiválja a YouTube szolgáltatást. Ezzel a kattintással beleegyezik abba, hogy például IP címét, referencia-információit (tehát azt a weboldalt, amelyről hozzánk érkezik) és böngészőadatait továbbítsa a YouTube-ra és böngészőjében sütik legyenek beállítva. Ezeket azután rendszerint az Egyesült Államokban lévő szerverre továbbítják és ott tárolják.

Önnek lehetősége van beleegyezését adni a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. szakasz a) pontjával összhangban videók lekéréséhez és videók bármikori, az Ön részére történő, újabb megosztásához.

 

Az adatgyűjtés céljáról és tartalmáról, valamint YouTube általi kezeléséről további információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál. Itt további információk szerepelnek az Ön jogairól és a magánélet védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Közösségi média linkek

Weboldalunkon linkeket talál a LinkedIn, a Twitter, az Instagram és a YouTube közösségi médiaszolgáltatásokhoz. A közösségi médiaszolgáltatások weboldalaira mutató linkeket a megfelelő céglogóról ismerheti fel. Ha követi ezeket a linkeket, eléri a Leadec vállalati jelenlétét az adott közösségi médiaszolgáltatáson. Amikor egy közösségi médiaszolgáltatásra mutató linkre kattint, kapcsolat jön létre a közösségi médiaszolgáltatás szervereivel. Ez továbbítja a közösségi médiaszolgáltatás szervereinek, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat. Ezenkívül további adatokat továbbítanak a közösségi médiaszolgáltatónak. Ezek például a következők:


- Annak a weboldalnak a címe, amelyen az aktivált link található.
- A weboldal elérésének vagy a link aktiválásának dátuma és időpontja
- A használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információk
- IP-cím


Ha Ön a link aktiválásakor már be van jelentkezve a megfelelő közösségi médiaszolgáltatásba, a közösségi médiaszolgáltatás szolgáltatója a továbbított adatokból meghatározhatja az Ön felhasználónevét, esetleg valódi nevét is, és ezeket az információkat hozzárendelheti az Ön személyes felhasználói fiókjához a közösségi médiaszolgáltatásban. A személyes felhasználói fiókjához való hozzárendelés lehetőségét kizárhatja, ha előzetesen kijelentkezik a felhasználói fiókjából.
A közösségi médiaszolgáltatások szerverei az Egyesült Államokban és más, az Európai Unión kívüli országokban találhatók. Az adatokat tehát a közösségi médiaszolgáltatás szolgáltatója az Európai Unión kívüli országokban is feldolgozhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az országokban a vállalatokra olyan adatvédelmi törvények vonatkoznak, amelyek általában nem védik ugyanolyan mértékben a személyes adatokat, mint az Európai Unió tagállamaiban.
Felhívjuk figyelmét, hogy nincs befolyásunk arra, hogy a közösségi médiaszolgáltatás szolgáltatója milyen terjedelmű, típusú és célú adatfeldolgozást végez. A weboldalunkra integrált közösségi médiaszolgáltatások által történő adatkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az adott közösségi médiaszolgáltatás adatvédelmi szabályzatát.
 

Tudnivalók az adatvédelemről a közösségi médiában

Leadec Holding BV & Co. A KG különböző jelenléteket tart fenn a "közösségi médiában", jelen esetben a Facebookon, Instagramon, Twitteren, LinkedIn-en, Xing-en és YouTube-on, hogy kommunikálni tudjon az ott regisztrált ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal, és hogy tájékoztatni tudja őket az ottani ajánlatainkról. Amennyiben az Ön adatainak feldolgozása felett mi rendelkezünk, biztosítjuk a vonatkozó adatvédelmi előírások betartását.


Az alábbiakban a weboldalainkra vonatkozó adatvédelmi törvényekkel kapcsolatos legfontosabb információkat találja.


A vállalkozásért felelős személy neve és címe
A cég megjelenéséért az EU adatvédelmi rendelete (EU-DS-GVO), valamint egyéb adatvédelmi előírások értelmében felelős a Leadec Holding BV & Co. KG a

- Facebook
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
- Instagram
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
- LinkedIn
    (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország)
- Twitter
(Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írország)
- Xing
    (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország)
- Youtube
    (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)


Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen platformok és az általuk biztosított funkciók használata az Ön saját felelőssége. Ez különösen vonatkozik az Ön konkrét használati szokásaira az oldalunkon. Ez különösen az interaktív funkciók (pl. kommentelés, megosztás, értékelés) használatára vonatkozik.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy az Ön adatai az Európai Unión kívül is feldolgozásra kerülhetnek.


Cél és jogalap
A rajongói oldalakat mi magunk tartjuk fenn, hogy kommunikálhassunk az oldalak látogatóival, és így tájékoztassuk őket ajánlatainkról.
Ezenkívül statisztikai célokra is gyűjtünk adatokat, hogy továbbfejleszthessük és optimalizálhassuk a tartalmat, és hogy ajánlatunkat vonzóbbá tegyük. Az ehhez szükséges adatokat (pl. az oldalmegtekintések teljes száma, az oldal aktivitásai és a látogatók által megadott adatok, interakciók) a közösségi hálózatok dolgozzák fel és bocsátják rendelkezésünkre. Nincs befolyásunk a generálásra és a bemutatásra.


Ezen túlmenően az Ön adatai piackutatási és reklámozási célokra is feldolgozhatók. Az Ön használati szokásaiból és az ebből eredő érdeklődési köréből például használati profilok hozhatók létre. Ez például azt jelenti, hogy az Ön érdeklődési körének feltehetően megfelelő hirdetéseket helyezhet el a platformokon belül és kívül. Ebből a célból általában sütiket tárolnak az Ön számítógépén. Ettől függetlenül a használati profilokban olyan adatok is tárolhatók, amelyeket nem közvetlenül az Ön végberendezéseiről gyűjtöttek (különösen, de nem kizárólagosan, ha Ön tagja az adott platformoknak, és bejelentkezett azokba).


Ezen túlmenően nem gyűjtünk vagy dolgozunk fel semmilyen személyes adatot a szolgáltatásunk használatából.


A felhasználók személyes adatainak feldolgozása a hatékony tájékoztatáshoz és kommunikációhoz fűződő jogos érdekünkön alapul a 6. cikk (1) bekezdésének 1. p. 1 lit. f. pontja szerint. EU-DS-GVO. Ha Öntől hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez (azaz hozzájárulását pl. egy jelölőnégyzet bejelölésével vagy egy gomb megerősítésével adja meg), az adatkezelés jogalapja az EU-DS-GVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja.

 

Az Ön jogai / tiltakozási lehetősége
Ha Ön tagja egy közösségi hálózatnak, és nem szeretné, hogy a hálózat a weboldalunkon keresztül adatokat gyűjtsön Önről, és azokat összekapcsolja az adott hálózatnál tárolt tagsági adataival, akkor a következőket kell tennie.
- jelentkezzen ki az adott hálózatból, mielőtt meglátogatná weboldalunkat
- törölje a cookie-kat az eszközén, és
- zárja be és indítsa újra a böngészőt.
Az újbóli bejelentkezés után azonban ismét felismerhető lesz a hálózat számára, mint egy adott felhasználó.


Az adott feldolgozás részletes leírását és az opt-out lehetőségeket az alábbiakban hivatkozott szolgáltatók tájékoztatójában találja: 
- Facebook 
Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/ ;
Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  és 
http://www.youronlinechoices.com ;
- Instagram 
Adatvédelmi szabályzat: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-out: optout.networkadvertising.org/  és 
http://www.youronlinechoices.com ;
- LinkedIn 
Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;
Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  és 
http://www.youronlinechoices.com ;
- Twitter
Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/de/privacy ;
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com ; Beállítások: https://twitter.com/settings/account/personalization ;
- Xing 
Adatvédelmi szabályzat: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung ;
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com .
- Youtube 
Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy ;
Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  és 
http://www.youronlinechoices.com ;
Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt: 
Hozzáféréshez való jog; helyesbítéshez való jog; törléshez való jog; az adatkezelés korlátozásához való jog; tiltakozáshoz való jog; adathordozhatósághoz való jog; személyes adatainak jogellenes kezelésével kapcsolatos panaszhoz való jog az illetékes adatvédelmi hatóságnál.


Mivel azonban a Leadec Holding BV & Co. KG nem rendelkezik teljes körű hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz, ezért jogainak érvényesítésével közvetlenül a közösségi média szolgáltatóihoz kell fordulnia, mivel mindegyikük hozzáfér a felhasználók személyes adataihoz, és megfelelő intézkedéseket hozhat és tájékoztatást adhat. 


Ha még mindig segítségre van szüksége, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Hivatkozások más szolgáltatókhoz

Weboldalunk más vállalatok weboldalaira vezető – egyértelműen felismerhető – hivatkozásokat is tartalmaz. Amennyiben más szolgáltatók weboldalaira hivatkozó hivatkozásokat talál, azok tartalmára vállalatunknak nincs hatása. Ezért ezekért a tartalmakért semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállalunk. Az oldalak tartalmaiért minden esetben a mindenkori ajánlattevő vagy üzemeltető felel.

 

A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában az esetlegesen lehetséges jogsértésekre és azonosítható jogsérelmekre nézve ellenőriztük. Jogellenes tartalmak a hivatkozás időpontjáig nem voltak felismerhetők. A hivatkozott oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban jogsérelem konkrét vélelme nélkül nem elvárható. Jogsérelmek ismertté válása esetén az ilyen jellegű hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk.

További információk: tudnivalók a szerzői jogokról és a művészeti szerzői jogi jogokról

Ha képeket, szövegeket, rajzokat, videókat, zenét stb. szeretne közzétenni weboldalunkon, akkor tudnia kell, hogy ezzel minden felhasználói jogot átruház a hálózatra, ami végső soron jogi következményekkel járhat Önre nézve, ha nem Ön a szerző, ill. a szerzői jog tulajdonosa.